ภาพกิจกรรมรอบรั้ว

  • ทั้งหมด
  • ครู
  • นักเรียน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2566

เพื่อสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรหลังวันออกพรรษาของชาวล้านนาให้คงอยู่คู่เมืองเชียงราย

อ่านต่อ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เพื่อวางแนวทางดำเนินงานการบริหารการจัดการศึกษา และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

อ่านต่อ
โครงการเจียระไนเพชร

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (โครงการเจียระไนเพชร) คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ
คณะครูที่เข้าอบรมโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ

คณะครูที่เข้าอบรมโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบสำหรับครู ณ ห้องลีลาวดี โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาคที่ร่วมบรรยายให้ความรู้

อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควต้าเรียนดีภายใน)

อ่านต่อ
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม Study Tour

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม Study Tour ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน โดยกิจกรรม

อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อ่านต่อ
การศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมในโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร และ SMART FARM ณ ศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น

อ่านต่อ
หอพักเพชรกตัญญู

ติดตามรับฟังปัญหาและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู

อ่านต่อ
ร่วมต้อนรับ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลนาดี

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลนาดี ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ 90 ปี

อ่านต่อ
โครงการ "เพชรล้านนา"

เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้ากราบนมัสการพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ พร้อมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ "เพชรล้านนา" ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

อ่านต่อ