โครงการเจียระไนเพชร

โครงการเจียระไนเพชร

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(โครงการเจียระไนเพชร) คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ