ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อวางแนวทางดำเนินงานการบริหารการจัดการศึกษา และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ หอประชุมพญามังราย