การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย