โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร

โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบริหารทั่วไป และนายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานกิจการนักเรียน ลงพื้นที่สำรวจเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมในโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร และ SMART FARM ณ ศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น