โครงการ "เพชรล้านนา"

โครงการ "เพชรล้านนา"

เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้ากราบนมัสการพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ พร้อมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ "เพชรล้านนา" ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ