ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควต้าเรียนดีภายใน)