นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบโควต้าเรียนดีภายใน) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย