ต้อนรับ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลนาดี

ต้อนรับ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลนาดี

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลนาดี ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ 90 ปี