กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะครูกลุ่มสาระเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิ อ่านเพิ่มเติม