ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ มูลนิธิบ้านชาโลม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่4 มีนาคม อ่านเพิ่มเติม