ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์นานาชาติ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม อ่านเพิ่มเติม