สถาบันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย ร่วมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมโครงการชุมนุมอาชีพในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจากสถาบันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย ร่วมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.