แผนก ม.ปลาย

ที่ รายการ ลิงก์
1 63-06-01 ประชุมวิชาการ คลิก
2 63-06-03 พิธีมอบของที่ระลึก รองผู้อำนวยการ คลิก
3 63-06-04 สอบคัดเลือบุคคลากรใหม่ คลิก
4 63-06-05 ประชุมประจำเดือน คลิก
5 63-06-06 เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ คลิก
6 63-6-8 ประชุมร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ คลิก
7 63-06-10 การเรียนออนไลน์ ม.ปลาย คลิก
8 63-06-11 การประชุมวิชาการสายชั้น วิชาการสาระและการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ,คณิต,อังกฤษ,ไทย,สังคม คลิก
9 63-06-12 การประชุมคณะกรรมการ กรรมการการศึกษา คลิก
10 63-06-12 VDO เครื่องวัดอุณหภูมิ AI คลิก
11 63-06-13 ต้อนรับดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช คลิก
12 63-06-15 ต้อนรับครูใหม่ คลิก
13 63-06-15 ประชุมครู LS คลิก
14 63-06-15 ประชุมผู้ปกครองโครงการเจียระไนเพชร คลิก
15 63-06-15 ภาพบรรยากาศการส่งคุณครูโอนย้าย คลิก
16 63-06-16 สายวิชาชีวะวิทยา ม.ปลาย คลิก
17 63-06-17 ภาพบรรยากาศสอนออนไลน์สายวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย คลิก
18 63-06-18 ภาพบรรยากาศครู LS คลิก
19 63-06-18 ภาพบรรยากาศสายวิชาฟิสิกส์ คลิก
20 63-06-18 ภาพสายวิชาเคมี ม.ปลาย คลิก
21 63-06-18 รูปพรีเซนเตอร์โควิด ท.6 คลิก
22 63-06-20 กิจกรรมอบรมจิตศึกษา ท.6 คลิก
23 63-06-22 พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา”โครงการเพชรล้าน ปี 2562 คลิก
24 63-06-23 ถ่ายแบบครูเพื่อประชาสัมพันธ์ คลิก
25 63-06-24 การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2563 คลิก
26 63-06-24 ถ่ายรูปพรีเซนเตอร์นักเรียน คลิก
27 63-06-24 ทดสอบกล้อง Ai คลิก
28 63-06-24 พิธีมอบเกียรติบัติเพชรล้านนาจังหวัดพะเยา คลิก
29 63-06-25 ถ่ายพรีเซนเตอร์ครูLS คลิก
30 63-06-28 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
31 63-06-29 อบรมการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 คลิก
32 63-06-29 อบรมให้ความรู้​ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส​โคโรนา​ (COVID-19) แก่ผู้ค้าขายในโรงเรียน​และนอกโรงเรียน คลิก
33 63-06-30 ผู้บริหารเดินตรวจห้องเรียนและสถานที่ คลิก
34 63-06-30 มอบคอมให้นักเรียน คลิก
35 63-06-30 อบรมแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก
36 63-06-30 อุปกรณ์มาตรการป้องกันโควิด คลิก
37 63-07-01 จิตศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม A คลิก
38 63-07-01 นายกต้อนรับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คลิก
39 63-07-01บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก 2563 คลิก
40 63-07-01 บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกรร.ท.6 คลิก
41 63-07-01 ประชุมหัวหน้าสายชั้นและฝ่ายต่างๆ คลิก
42 63-07-01 สำนักท้องถิ่นเชียงราย คลิก
43 63-07-02 จิตศึกษา กลุ่มB ม.ปลาย คลิก
44 63-07-02 ภาพบรรยากาศการเปิดเทอมนักเรียนกลุ่ม B คลิก
45 63-07-03 ถวายเทียนพรรณษา ปี 2563 คลิก
46 63-07-03 บรรยากาศการเรียนการสอนและมาตรการโควิดนักเรียนกลลุ่ม A คลิก
47 63-07-03 ประชุมวาระพิเศษ คลิก
48 63-07-03 ผู้บริหารไหว้พระประจำรร.ท.6 คลิก
49 63-07-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคม คลิก
50 63-07-08 ถ่ายบรรยากาศนักเรียนกลุ่ม B คลิก
51 63-07-09 ถวายเทียนวัดฝั่งหมิ่นและวัดป่าหวายขุมเงิน คลิก
52 63-07-09 นายกมอบหน้ากากอนามัย คลิก
53 63-07-10 ต้อนรับ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมมาตรการและแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพูดคุยกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คลิก
54 63-07-10 อบรมโครงการเมืองอาหารปลอดภัย คลิก
55 63-07-13 ผู้บริหารพบปะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม A คลิก
56 63-07-14 ครู LS และนักเรียน คลิก
57 63-07-14 ผู้บริหารพบปะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B คลิก
58 63-07-14 ผู้อำนวยการพบปะพูดคุยหน้าเสาร์ธง คลิก
59 63-07-15 ผอ.กล่าวโอวาทหน้าเสาธงและห้องประชุม คลิก
60 63-07-16 ประชุมเตรียมความพร้อม ม.4 คลิก
61 63-07-17 ประชุมและสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ดอยสะเก็น คลิก
62 63-07-18 กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 คลิก
63 63-07-21 สำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน คลิก
64 63-07-23 ครูLSประชุมเตรียมงานวันไหวครู 63 คลิก
65 63-07-23 โครงการปรับพื้นฐาน ม.4 รอบ2 คลิก
66 63-07-24 คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย คลิก
67 63-07-24 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คลิก
68 63-07-28 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก
69 63-07-29 ไหว้ครู ท.6 คลิก
70 63-07-29 MOU สถาบันศึกษานานาชาติIIE คลิก
71 63-07-30 กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนม.4 (ช่วงที่2) นักเรียนม.4 กลุ่ม B​ คลิก
72 63-07-30 คณะผู้บริหารร่วมหารือนโยบาบศูนย์ภาษาและแนวทางการเปิดเรียนปกติ คลิก
73 63-7-30 ประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 คลิก
74 63-07-30 วันไหว้ครู นักเรียนกลุ่ม B คลิก
75 63-07-31โครงการส่งเสริมความมั่นคง ยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต สัมภาษณ์สภานักเรียน เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลิก
76 63-07-31 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง คลิก
77 63-07-31 พิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ คลิก
78 63-08-01 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนในโครงการเจียระไนเพชร ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 คลิก
79 63-08-03 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิก
80 63-08-04 ประชุมฝ่ายบริหาร คลิก
81 63-08-04 รายงานตัวครูใหม่ คลิก
82 63-08-04 สอบครูเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ วิทย์ ท6.ม.ปลาย คลิก
83 63-08-06 เตรียมความพร้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 กลุ่ม A คลิก
84 63-08-06 มาตรการป้องกันโควิด เปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ คลิก
85 63-08-07 ประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ คลิก
86 63-08-08 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิต คลิก
87 63-8-8 ติวโครงการเจียระไนเพชร คลิก
88 63-08-09 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ คลิก
89 63-08-10 ถ่ายแบบนักเรียนใส่แมส คลิก
90 63-08-10 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ คลิก
91 63-08-11 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ คลิก
92 63-08-11 การประเมินเทศบาล คลิก
93 63-08-11 ประชุมตัวแทนรถตู้รับ-ส่งนักเรียน คลิก
94 63-08-11 พิธีถวายพระพรชัย คลิก
95 63-08-13 ปรับพื้นฐาน ม.4 กลุ่ม A และ B คลิก
96 63-08-14 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ คลิก
97 63-08-15 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
98 63-08-15 ประชุมผู้ปกครองรด.ปี1 คลิก
99 63-08-18 ทำบุญวัดครีชัย คลิก
100 63-08-18 พิธีถวายราชสักการะ ร4 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติประจำปี 2563 คลิก
101 63-08-18 รับรางวัลครูดีเด่นคณิตศาสตร์ คลิก
102   คลิก
103   คลิก
104   คลิก
105   คลิก
106   คลิก
107   คลิก
108   คลิก
109   คลิก
110   คลิก
111   คลิก
112   คลิก
113   คลิก
114   คลิก
115   คลิก
116   คลิก
117   คลิก
118   คลิก
119   คลิก
120   คลิก
121   คลิก
122   คลิก
123   คลิก
124   คลิก
125   คลิก
126   คลิก
127   คลิก
128   คลิก
129   คลิก
130   คลิก
131   คลิก
132   คลิก
133   คลิก
134   คลิก
135   คลิก
136   คลิก
137   คลิก
138   คลิก
139   คลิก
140   คลิก
141   คลิก
142   คลิก
143   คลิก
144   คลิก
145   คลิก
146   คลิก
147   คลิก
148   คลิก
149   คลิก
150   คลิก