:: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

ที่ รายการ หมายเหตุ
 ภาคเรียนที่ 1
1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมท้องถิ่นและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (14 มิ.ย. 2560) คลิกที่นี่
2 กิจกรรมเรียนเสริมในวันหยุด คลิกที่นี่
3 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ (16 มิ.ย. 2560) คลิกที่นี่
4 พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (16 มิ.ย. 2560) คลิกที่นี่
5 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (19 มิ.ย. 2560) คลิกที่นี่
6 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ม.ต้น (28 มิ.ย. 2560) คลิกที่นี่
7 ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2560)  คลิกที่นี่
8 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ม.ต้น (9 ก.ค. 2560)  คลิกที่นี่
9 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม สำหรับนักเรียน (20 ก.ค. 2560) คลิกที่นี่
10 รางวัลวันเยาวชนแห่งชาติ 2560 เทศบาลนครเชียงราย  (20 ก.ค. 2560) คลิกที่นี่
11 กิจกรรม PLC สายชั้น ม.6 (21 ก.ค. 2560) คลิกที่นี่
12 ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา (25 ก.ค. 2560) คลิกที่นี่
13 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 (27 ก.ค. 2560) ภาพชุดที่ 1ภาพชุดที่ 2
14 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ (27 ก.ค. 2560) คลิกที่นี่
15 ทำบุญตักบาตร กิจกรรมธรรมะรับอรุณ (31 ก.ค. 2560) ภาพชุดที่ 1ภาพชุดที่ 2
16 กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งทักษะวิชาการ (1 ส.ค. 2560) คลิกที่นี่
17 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย 60 (4 ส.ค. 2560) คลิกที่นี่
18 กิจกรรมอบเหรียญรางวัลนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา (4 ส.ค. 2560) คลิกที่นี่
19 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน  (18-19 ส.ค. 2560 และ 25-26 ส.ค. 2560) รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2
20 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (24 ส.ค. 2560)  คลิกที่นี่
21 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (2 ส.ค. 2560)  คลิกที่นี่
22 โครงการ AOT พี่อาสา การป้องกันและระงับอัคคีภัย (23 ส.ค. 2560) คลิกที่นี่
23 การนิเทศอาสาติดตามกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 60 (25 ส.ค. 2560) คลิกที่นี่
24 เทศบาลนครเชียงราย ปลูกดอกไม้ถวายพ่อ (29 ส.ค. 2560) ภาพชุดที่ 1ภาพชุดที่ 2
25 คณะครูและนักเรียน กราบพระบรมศพฯ (29 ส.ค. 2560) คลิกที่นี่
26 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.4 (29 ส.ค. 2560)  คลิกที่นี่
27 ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย (9 ก.ย. 2560)  คลิกที่นี่
28 กิจกรรมดาราศาสตร์ (15 ก.ย. 2560) คลิกที่นี่

 

ที่ รายการ หมายเหตุ
ภาคเรียนที่ 2 
1 โครงการเพชรล้านนา (1 ต.ค. 2560) คลิกที่่นี่
2 รับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ปี 61 (12 ต.ค. 2561) คลิกที่นี่
3 อบรม STEM Education (14-15 ต.ค. 2560) คลิกที่นี่
4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ปลา-การละเล่นพื้นบ้าน (14 พ.ย.2560) คลิกที่ีนี่
5 งานปิดบ้าน ท.6 การศึกษาไร้ขีดจำกัด (19-20 พ.ย. 2560) คลิกที่นี่
6 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 (26 พ.ย. 2560) คลิกที่นี่
7 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (2-3 ธ.ค. 2560) คลิกที่นี่
8 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (04 ธ.ค. 2560) ภาพชุดที่ 1ภาพชุดที่ 2
9 การอบรม stem education โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (9 ธ.ค. 2560) คลิกที่นี่
10 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (15 ธ.ค. 2560) คลิกที่นี่
11 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2561 (16 ธ.ค. 2560) คลิกที่นี่
12 บรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี ฟ้า-ขาวเกมส์ ประจำปี 2560 (18-20 ธ.ค. 2560) ภาพชุดที่ 1ภาพชุดที่ 2ภาพชุดที่ 3ภาพชุดที่ 4ภาพชุดที่ 5
13 กิจกรรมต้อนรับทีมงานก้าวคนละก้าว (24 ธ.ค. 2560) คลิกที่นี่
14 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาส และวันปีใหม่ (27 ธ.ค. 2560) คลิกที่นี่
15 พิธีทำบุญตักบาตรและสืบชาตา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 (3 ม.ค. 2561) ภาพชุดที่ 1 | ภาพชุดที่ 2
16 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้นม.3 (5 ม.ค. 2561)  คลิกที่นี่
17 นักเรียนรับใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (5 ม.ค. 2561)  คลิกที่นี่
18 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนร่วมแสดงดนตรี ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 (14 ม.ค.2561) คลิกที่นี่
19 ต้อนรับคณะจากมาคิโนะฮาระ ประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)  (14 มกราคม 2561) คลิกที่นี่
20 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 17 (14 มกราคม 2561) คลิกที่นี่
21 กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 (16 มกราคม 2561) ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2
22 กิจกรรมมอบรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (24 มกราคม 2561) คลิกที่นี่
23 เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการอ่าน (24-25 มกราคม 2561) คลิกที่นี่
24 มอบเกียรติบัตรบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (26 มกราคม 2561) คลิกที่นี่
25 ประเมินโรงเรียนพอเพียง (26 มกราคม 2561) คลิกที่นี่
26 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (01 กุมภมพันธ์ 2561) คลิกที่นี่
27 พิธีประดับเข็มสภานักเรียน (07 กุมภมพันธ์ 2561) คลิกที่นี่
28 กิจกรรมวันตรุษจีน และนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมจีน คลิกที่นีี่
29 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ ภูชี้ฟ้า คลิกที่นีี่
30 โครงการอบรมนักเรียนสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่
31 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล้อง 1 | กล้อง 2
32 พิธีประดับช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนศท.ชั้นปีที่ 3 คลิกที่นี่
33 กิจกรรมนักเรียนหลักสูตร พวส. เข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  (6-8 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่
34 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต้นกล้าวิถีพุทธ ณ แดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย) (4-8 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่
35 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และร่วมประกวดโครงงาน
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2561
คลิกที่นี่