:: ปีการศึกษา 2561

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561  (รายละเอียด) ครูและนักเรียน
2 การสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิขาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
3 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
4 รางวัลเหรียญเงิน เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistent : LS) (รายละเอียด)
5 ครูผู้สอนดีเด่น “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปี 2561 (รายละเอียด) ครู
6 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม. 5 (รายละเอียด) นักเรียน

 

3059 Total Views 2 Views Today