ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
============================================
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ME Plus Chinese Program จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน SM Plus จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม ดั้งนี้

1673 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น