นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา“Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา“Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ประจำปี 2565 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย