กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการครูแนะแนว ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูต่างชาติและครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการครูแนะแนว ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูต่างชาติและครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ