นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย