คณะครูทีมงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูทีมงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ

รูปเพิ่มเติม  : https://drive.google.com/drive/folders/1MyJ5CdF6rGNX0DCn4GbpUCbrdlrasMB1?usp=share_link