คณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)