คณะครูทีมงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ณ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ อำเภอขุนตาล

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูทีมงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ณ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ อำเภอขุนตาล

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1ER5mNskH0jnF6QbMSX4IJn9kpmF76dxd?usp=share_link