กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีฐานกิจกรรมของกลุ่มสาระชีววิทยา ฐานของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฐานของกลุ่มสาระเคมี และฐานของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by