กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยมีฐานกิจกรรมการสร้างดาวหาง การใช้กล้องโทรทรรศน์ การสังเกตท้องฟ้าจำลอง และการใช้กล้องสองตา การกระเจิงของแสงและการเกิดเมฆ การสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ และภารกิจกู้ดาวเสาร์ ห้อง Maker Space โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู และนักเรียนผู้ช่วยวิทยากร ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by