กิจกรรมการแข่งขันเชฟยุวชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย “เวทีสานพลัง สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย นครเชียงราย”

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ ครู รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันเชฟยุวชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย “เวทีสานพลัง สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย นครเชียงราย” โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนและคณะครู ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงราย

Written by