มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล นักเรียนชั้นมัธยมต้น

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล และนักเรียนที่ทำความดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by