พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เพื่อเป็นการสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เพื่อเป็นการสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทยและร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by