การประกวดดนตรีโฟล์คซองของโครงการต่อต้านยาเสพติด (CRMS6 Anti Drug 2022)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เยี่ยมชมและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ร่วมแสดงความสามารถพิเศษในการประกวดดนตรีโฟล์คซองของโครงการต่อต้านยาเสพติด (CRMS6 Anti Drug 2022) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ณ หอประชุมพญามังราย

Written by