การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เเก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เเก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของไข้หวัดใหญ่และความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ ณ อาคารอเนกประสงค์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

Written by