การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา 2565 ในรายการแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษาเเละปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่การแข่งขัน ทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายการแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษาเเละปฐมวัย ประกอบด้วยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย, สุขศึกษาฯ , การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ,โครงงานระดับปฐมวัย ,การตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเเละการตอบปัญหาสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน ณ หอประชุมพญามังราย ในการนี้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่ได้รับรางวัลดังนี้
✨รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
✨รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Written by