แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 13 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ

Written by