การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มีชัย พิจารณ์ และผศ.ดร.นุชนาพร พิจารณ์ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by