“บุปผาเหมันต์ ชมศิลป์สร้างสรรค์ แดนฟ้าขาว” ณ เชียงรายดอกไม้งาม บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียนร่วมการแสดง บุปผาเหมันต์ ชมศิลป์สร้างสรรค์ แดนฟ้าขาว มีการแสดงของคณะครูและนักเรียน เช่น การบรรเลงดนตรีไทยวงสะล้อซอซึง การบรรเลงดนตรีวงออเคสตร้า ระบำกฤษฎาภินิหาร เหนือเกศเกล้าน้อมไหว้สาพญามังราย การแสดงทัศนศิลป์ การเต้น Cover Dance และวงดนตรี Teacher Band เป็นต้น ในมหกรรมเชียงรายดอกไม้งาม ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

 

Written by