กิจกรรมวันครอบครัว ท.6 จัดให้กับบุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมจัดกิจกรรมวันครอบครัว ท.6 ให้กับบุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เด็กได้ร่วมสนุก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

 

Written by