ต้อนรับนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม เวลา 10.30 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องลีลาวดี

Written by