ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดังนี้

1. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program) จำนวน 2 อัตรา

2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา

คลิก : รายละเอียดเพิ่มเติม

.