บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” รอบชิงชนะเลิศแต่ละชนิด

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” รอบชิงชนะเลิศแต่ละชนิดกีฬาของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by