ต้อนรับ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการรวมพลังประสานใจสานสายใยเทศบาล

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการรวมพลังประสานใจสานสายใยเทศบาล ณ ห้องพญาสัตบรรณ

 

Written by