ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

: คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม