นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการนักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงราย (อาคาร GMS)

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

Written by