โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “Play and Learn เพลินฟ้าขาว” รอบชิงชนะเลิศ พร้อมมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้ชนะกีฬาแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้น ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษในด้านกีฬา ฝึกทักษะการวางแผนและการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักเรียนในรั้วฟ้าขาว ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอังคาร ที่ 6 ธันว อ่านเพิ่มเติม