แผนก ม.ต้น

ที่ รายการ ลิงก์
1 รวมภาพกิจกรรม คลิก
2 64-02-11 จิตอาสาโครงการโรงเรียนวิถีอนุรักษ์ คลิก
3 64-02-11 ตรุษจีน ท.6 คลิก
4 64-02-11 เตรียมความพร้อมนักเรียนพระราชทาน คลิก
5 64-02-15 ประเมินนักเรียนพระราชทาน คลิก
6 64-02-16 เสวนาวิชการ ท6 สู่คุณภาพการศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วม คลิก
7 64-02-18 จิตอาสา ม.1-3 คลิก
8 64-02-18 ถ่ายแบบนักเรียน คลิก
9 64-02-24 เลือกตั้งสภานักเรียนล่วงหน้า คลิก
10 64-02-24 หาเสียงสภานักเรียน คลิก
11 64-02-25 เลือกตั้งสภานักเรียน คลิก
12 64-03-03 คู่มือนักเรียน คลิก
13 64-03-11 จิตอาสา คลิก
14 64-03-11 ประเมินบุคลากรทางการศึกษา ท.6 คลิก
15 64-03-11 อบรมห้องสมุดออนไลน์ คลิก
16 64-03-17 เปิดประชุมสภา ม ต้น คลิก
17 64-03-17 ภาพสระว่ายน้ำ ม.ต้น คลิก
18 64-03-18 กิจกรรมลูกเสือ ม.3 คลิก
19 64-03-19 ลูกเสือเนตรนารี ม.3 วันที่ 2 คลิก
20 64-03-24 ลูกเสือ ม.1 คลิก
21 64-03-25 ปัจฉิม ม.3 คลิก
22 64-03-25 ลูกเสือ ม.2 คลิก
23 64-04-03 นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ คลิก
24 64-04-05 ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย คลิก
25 64-06-02 คลิปการเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
26 64-06-23 สอบประเมินวิทยฐานะ คลิก
27 64-06-25 สอบประเมินวิทยฐานะครู คลิก
28 64-06-64 VDO โรงเรียนคุณธรรม คลิก
29 64-07-02 ตรวจติดตามประเมินวิทยฐานะ คลิก
30 64-07-09 ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน On Site คลิก
31 64-08-09 ผบ.ประชุมเตรียมความพร้อม ม.ต้น คลิก
32 64-08-13 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1 คลิก
33 64-08-16 นักเรียน ม.1 เปิดเรียน On Site คลิก
34 64-08-16 ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย คลิก
35 64-08-19 ประชุมฝ่ายงานวิชาการและฝ่ายงานประกันคุณภาพ คลิก
36 64-08-19 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน คลิก
37 64-08-20 ประชุมวิชาการโรงเรียนพระราชทาน คลิก
38 64-08-27 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท.6 คลิก
39 64-09-16 นายกประชุมผบ.อาคารจามจุรี คลิก
40 64-09-23 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
41 64-09-27 ผบ.ประชุมครูหัวหน้าสายขั้นม.3 คลิก
42 64-09-28 ผบ.มอบทุนนักเรียนดีเด่น คลิก
43 64-09-29 การเรียนการสอนพละครู ม.ต้น คลิก
44 64-09-29 ผบ.ประเมินครูตำแหน่งผู้ช่วยครู คลิก
45 64-09-30 ประเมินครูตำแหน่งผู้ช่วยครูวันที่สอง คลิก
46 64-09-30 พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูครูและบุคลากรการทางศึกษาผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่น คลิก
47 64-10-06 ประชุมรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน คลิก
48 64-10-15 แนะแนวรร.ท.7 คลิก
49 64-11-05 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนโควต้า คลิก
50 64-11-07 สุ่มตรวจ ATK คลิก
51 64-11-08 กิจกรรมปรับพื้นฐาน คลิก
52 64-11-08 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 7 วิชาสามัญ คลิก
53 64-11-09 กิจกรรมปรับพื้นฐานวันที่ 2 คลิก
54 64-11-10 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 7 วิชาสามัญ คลิก
55 64-11-11 กิจกรรมปรับพื้นฐาน คลิก
56 64-11-11กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ7วิชาสามัญ คลิก
57 64-11-12 กิจกรรมปรับพื้นฐาน คลิก
58 64-11-12กิจกรรมส่งเริมคุณภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ7วิชาสามัญ คลิก
59 64-11-19 แนะแนว รร อนุบาลเชียงราย คลิก
60 64-11-22 ฉีดวัคซีนตึก GMS คลิก
61 64-11-22 สุ่มตรวจ ATK คลิก
62 64-11-23 ธนาคารออมสิน มอบโล่รางวัล คลิก
63 64-11-23 แนะแนว โรงเรียนบ้านสันโค้ง คลิก
64 64-11-27 โครงการพัฒนาศักยภาพ ม ต้น – อบรมออนไลน์ คลิก
65 64-12-03 รายงานตัวนักเรียนโควตา คลิก
66 64-12-07 นักกีฬาว่ายน้ำ คลิก
67 64-12-11 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 คลิก
68 64-12-16 ม.ต้นแต่ละสีแข่งขันกีฬา E-sport รอบแรก ณ อาคารศูนย์จีน คลิก
69 64-12-18 รายงายตัวนักเรียน ม.1 คลิก
70 64-12-23 ENGLISH WEEK & MERRY CHRISTMAS คลิก
71 64-12-25 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นน ม.1 คลิก
72 64-12-26พิธีตักบาตรดอกไม้ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย คลิก
73 64-12-30 ดนตรีครูบูม คลิก
74 64-12-30 เสนอแผน ม.3 คลิก
75 การเรียนการสอนออนไลน์ คลิก
76 ครูอั๋น คลิก
77 รูปการแต่งกายนักเรียน คลิก
78 รูปอาคาร ท.6 คลิก
79 เล่มคู่มือคุณธรรม ม.ต้น คลิก
80 สนุกสนานลูกหลานท.6 คลิก
81 สภานักเรียน คลิก
82 VDO คลิก