:: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

–  อบรมการจัดกิจกรรมจิตศึกษา “พัฒนาปัญญาภายใน” (10-11 พค. 2559)  คลิกที่นี่
–  บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (16 พ.ค. 2559)  คลิกที่นี่
–  กิจกรรมติดตามผล ระบบ PLC (27 พ.ค. 2559)  คลิกที่นี่
–  กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (28-29 พ.ค. 2559) คลิกที่นี่
–  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  (29 พ.ค.2559)  ภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2
–  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ม.ต้น (3 มิถุนายน 2559) คลิกที่นี่
–  กิจกรรมวันไหว้ครู (9 มิถุนายน 2559)  ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
–  รูปภาพนักเรียน ม.ต้น (16 มิถุนายน 2559)  คลิกที่นี่
–  กิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ม.ต้น (17 มิ.ย. 2559)  คลิกที่นี่
–  เบนเนอร์เพจกิจกรรมจิตศึกษา (21 มิถุนายน 2559) คลิกที่นี่
–  กิจกรรมจิตศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
– พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ (วันที่ 28 มิถุนายน 2559) คลิกที่นี่
– รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 28 มิถุนายน 2559) คลิกที่นี่
– มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ จ.ตาก (วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) คลิกที่นี่
– พิธีหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 7 กรกฏาคม 2559) คลิกที่นี่
– ซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย แผ่นดินไหว และไฟไหม้ คลิกที่นี่
– ถวายเทียนเข้าพรรษาและทำบุญตักบาต (วันที่ 15 กรกฎาคม 2559) คลิกที่นี่
– กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ถวายพ่อ ร.9 ภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยความมุ่งหวังสร้างพลเมืองดีแก่สังคม อาทิ กิจกรรมสร้างสุขให้เด็กตาบอด กิจกรรมอลูมิเนียมเพื่อขาเทียม กิจกรรมสร้างสุขให้เด็กกำพร้า กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ทำไม้กวาดถวายวัด ฯลฯ คลิกที่นี่
– ฟ้าขาวเกมส์ กีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559
>> วันที่ 14-15 กพ.2560 << 
>> วันที่ 16 กพ. 2560 <<
>> วันที่ 17 กพ. 2560 <<
>> พิธีมอบรางวัล <<