การแข่งขันทักษะวิชาการ ตอบปัญหาคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่การแข่งขันทักษะวิชาการ ตอบปัญหาคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by