กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด MINI PROJECT คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด MINI PROJECT คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

Written by