โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการจัดเป็นสนามสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการจัดเป็นสนามสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
โดยมีนางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.