โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการส่งมอบเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการส่งมอบเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมพญามังราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.