โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมติว O-Net เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรพันธ์ ชัยวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาภาษาไทย และอาจารย์ประสิทธิ์ จันต๊ะภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมติว O-Net เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรพันธ์ ชัยวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาภาษาไทย และอาจารย์ประสิทธิ์ จันต๊ะภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.