โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย รวมถึงจัดการทดสอบเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ สมชาย หัตถกอง สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ และนางสาวนิชาดาพัณณ์ ดำรงอริยพัฒน์ หัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ และทีมงานศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิงเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย รวมถึงจัดการทดสอบเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ สมชาย หัตถกอง สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ และนางสาวนิชาดาพัณณ์ ดำรงอริยพัฒน์ หัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ และทีมงานศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิงเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.